Щанцови опаковки

Щанцови опаковки

За изработката им дружеството разполага с необходимите машини плоска щанца и ротощанца, като щанц-формите се изработват от външна фирма след направена заявка. Изделията изработени чрез щанцоване предоставят разнообразни възможности по отношение на формата и размера, но при тях за различните размери е необходимо изработването на щанца.