Каширани опаковки

Каширани опаковки

Най-новият отдел с най-съвременни машини и технологии в дружеството е за производство на каширани опаковки с офсетов печат. Кашираните и луксозните опаковки са предназначени за опаковане на единица или група от стоки, които чрез печата предоставят пълна информация за продукта и неговия производител.